دوشنبه 30 فروردین ماه
۰۱:۰۶
دوشنبه 30 فروردین ماه
۰۱:۰۶
بازدید
15
09 اسفند 1399
کانال خبری
کانال خبری
تماس از طریق وب سایت
nazar.tv/contact
شماره تماس
00989933110693
آدرس ایمیل
salam@nazar.tv
رییس هییت مدیره هولدینگ قطعه سازی رازیکو: متاسفانه تغییرات زیاد و عدم استراتژی واحد، سبب فرتوت شدن تن صنعتگران ما شده اس

رییس هییت مدیره هولدینگ قطعه سازی رازیکو: متاسفانه تغییرات زیاد و عدم استراتژی واحد، سبب فرتوت شدن تن صنعتگران ما شده است

nazar.tv/135
مطالب بیشتر