شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۱:۵۷
شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۱:۵۷
بازدید
75
13 اسفند 1399
حسن حضرتی
کانال خبری
کانال خبری
تماس از طریق وب سایت
nazar.tv/contact
شماره تماس
00989933110693
آدرس ایمیل
salam@nazar.tv
آفت تحریف ترجیح

علی کریمی در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال فقط 9 رای آورد. حتّا برخی از فوتبالی‌ها هم مانند کاپیتان تیم ملی به او رای ندادند. جادوگر فوتبال ایران اما هنگام خروج از سالن مجمع با تشویق ایستاده همه بدرقه شد. برداشت خیلی‌ها از جمله راقم این سطور از آن رای اندک و آن تشویق بلند این بود که برای ریاست فدراسیون فوتبال ترجیح خیلی از اعضای مجمع عقلاً و قلباً علی کریمی بود ولی به سبب برخی مصلحت اندیشی‌ها تصمیم گرفتند به گزینه دیگری رای بدهند؛ این یعنی تحریف ترجیح.
 آفت تحریف ترجیح با خیلی از ما آدم ها در زندگی روزمره همراه است. رئیس دولتی که می داند آن زید شایسته وزارت نیست اما او را انتخاب می‌کند، مدیری که می داند این تصمیم به صلاح سازمان مربوط نیست ولی به سبب مصالحی آن را ابلاغ می کند، کارمندانی که می دانند مدیرشان تصمیم نابجایی گرفته ولی اعتراض نمی کنند تا آسیب نبینند، استادانی که در شوراها می دانند همکارشان به خطا حرف می زند، تصمیم نابجایی اتخاذ می شود، ولی سکوت می کنند تا رفقا آزرده نشوند و... همه گرفتار ویروس تحریف ترجیح اند. نشانه ابتلا به این ویروس، سکوت است. سکوت در زمانی که وظیفه انسانی ایجاب می کند حرف بزنی ولی نزنی. سکوت در زمانی که می بینی خطا را ولی تذکر نمی دهی. سکوت در زمانی که می بینی انحراف را ولی بنشینی و تماشا کنی. در نزد این آدم ها خصلت سکوت پیوند وثیقی با خودپسندی شان دارد. در نزد ایشان حقیقت، ارزش ها، باورها، مصالح ملی و سرزمینی، مصالح علمی و ... ارزش و اعتبار و اهمیتی اندازه خود ایشان ندارد. ازین رو اینان خودخواه ترین آدم ها نیز هستند. حاضراند همه چیز را در مقابل این که خود آسیب نبینند قربانی کنند حتا شرافت شان را. 
✅ آفت تحریف ترجیح انسان ها را بی تفاوت می کند؛ بی تفاوت به همه چیز جز مقام و موقعیت خود. چنین آدم هایی بیشترین نقش را در تخریب و نابودی معنوی جوامع انسانی دارند. به گفته اریک امانوئل اشمیت: "دنیا را کسانی که بدی می کنند، نابود نمی کنند؛ کسانی که بی تفاوت تماشا می کنند ویران می کنند." 
✅ امروزه که آفت تحریف ترجیح فرآگیر شده، سکوت تبدیل شده است به بزرگ ترین فضیلت اخلاقی. در همه جا ساکتین با شخصیت ترین، باادب ترین و باشعورترین افراد به شمار می روند. آنان که سخن می گویند و به اصول و چارچوب ها و اجرای قواعد و قراردادها و قوانین و مقررات و بیان حقایق پای می فشارند، می شوند گستاخ و دریده و پررو و تندمزاج و بداخلاق.
✅ ویروس کرونا به زودی با رسیدن واکسن ها از محیط ما رخت برخواهد بست، اما ویروس تحریف ترجیح همچنان با ما خواهد بود اگر هم چنان بر آن باشیم حقیقت را قربانی مصلحت اندیشی های روزانه بی ارزش کنیم. بزرگ ترین بحران جامعه ما کم آبی، دریاخواری، جنگل خواری، آلودگی، بیکاری و گرانی نیست؛ بحران فرآگیری و تحسین عملی آفت تحریف ترجیح است.  

حسن حضرتی
حسن حضرتی یامچی نویسنده، مترجم و دانشیار تاریخ دانشگاه تهران است که از او آثار چندی دربارهٔ تاریخ ایران و اسلام منتشر شده‌است. او متولد ۲۲ اسفند سال ۱۳۴۹ خورشیدی در مرند است
nazar.tv/194
مطالب بیشتر