شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۱:۵۴
شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۱:۵۴
بازدید
71
21 اسفند 1399
مستند
مستند
تماس از طریق وب سایت
nazar.tv/contact
شماره تماس
00989933110693
آدرس ایمیل
salam@nazar.tv
روز ملّی رقص و غم

«آدم باید عشقش به سیاره زمین را به قطعات کوچکی تقسیم کند، طوری‌که بتواند بردارد و بر دوش بکشدش. سهم من از عشق در تقسیمات ارضی جهان، شهر داغ دورِ کشیده‌ای‌ است چسبیده به لبه بالایی دریای پارس. من از بوشهر حرف می‌زنم، چنان عاشقانه که همینگوی از پاریس...چنان‌که محمود درویش از حیفا و بورخس از بوینس آیرس.» امروز روز ملّی بوشهر است. روایت اختصاصی احسان عبدی‌پور را در ایرنا، از روزی که او «روز ملّی رقص و غم» می نامدش، ببینید.

nazar.tv/222
مطالب بیشتر