شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۲:۱۵
شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۲:۱۵
بازدید
56
30 اسفند 1399
نقطه نظر
نقطه نظر
تماس از طریق وب سایت
nazar.tv/contact
شماره تماس
00989933110693
آدرس ایمیل
salam@nazar.tv
آی نوروز

‏خوشا زمانی که بهارِ خجسته در آید درخت پر شکوفه ببالد سرخ گل سر از قلمرو بهمن به در آرد و سپیدی قله‌های سربلندِ دور، درودگو آید نسیم عطر خنده او می‌خندد بی‌آنکه لب بگشاید برقی در نگاه بیندازد یا شیاری بر گونه‌ها برکشد می‌خندد و من صدای نسیم خنده او را زیر پلک‌های چشمانم می‌شنوم ‏تا نیم‌نگاهی دیگر، دو بار جهان را دور می‌زنم یکی زین سو به شادمانی، یکی باژگونه به امید وزیدن نسیمی باز در چشم بر هم زدنی، دور می‌شود دور... اگر این بهار باز خجسته از پس الوند روی به سوی وطن آرد.

 

[ یادی از خیالی، شعر و صدای فریبرز رئیس دانا، چهره شناخته شده حوزه اقتصاد سیاسی و علوم اجتماعی است. ]

nazar.tv/237
مطالب بیشتر