دوشنبه 30 فروردین ماه
۰۰:۴۹
دوشنبه 30 فروردین ماه
۰۰:۴۹
رسانه افغانستان
افغانستان ایران شبکه نظر
مستند
مستند
تماس از طریق وب سایت
nazar.tv/contact
شماره تماس
00989933110693
آدرس ایمیل
salam@nazar.tv
مستند
موردی برای نمایش وجود ندارد.