شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۱:۱۰
شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۱:۱۰
رسانه افغانستان
افغانستان ایران شبکه نظر
گفتگوی اینستاگرامی
گفتگوی اینستاگرامی
تماس از طریق وب سایت
nazar.tv/contact
شماره تماس
00989933110693
آدرس ایمیل
salam@nazar.tv
گفتگوی اینستاگرامی
موردی برای نمایش وجود ندارد.