دوشنبه 30 فروردین ماه
۰۱:۵۲
دوشنبه 30 فروردین ماه
۰۱:۵۲
رسانه افغانستان
افغانستان ایران شبکه نظر
روزنامه نگاران
روزنامه نگاران
تماس از طریق وب سایت
nazar.tv/contact
شماره تماس
00989933110693
آدرس ایمیل
salam@nazar.tv
روزنامه نگاران
موردی برای نمایش وجود ندارد.