شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۲:۱۵
شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۲:۱۵
رسانه افغانستان
افغانستان ایران شبکه نظر
نظر مردم
نظر مردم
تماس از طریق وب سایت
nazar.tv/contact
شماره تماس
00989933110693
آدرس ایمیل
salam@nazar.tv
نظر مردم
موردی برای نمایش وجود ندارد.