شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۲:۳۲
شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۲:۳۲
گفتگوی اینستاگرامی
گفتگوی اینستاگرامی
تماس از طریق وب سایت
nazar.tv/contact
شماره تماس
00989933110693
آدرس ایمیل
salam@nazar.tv