شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۱:۲۵
شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۱:۲۵
احمد محیط طباطبایی
نویسنده و پژوهشگر
احمد محیط طباطبایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه تاریخ و میراث فرهنگی است. او همچنین رییس کمیته ملی موزه‌های ایران است.