شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۱:۵۱
شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۱:۵۱
حسن حضرتی
استاد دانشگاه
حسن حضرتی یامچی نویسنده، مترجم و دانشیار تاریخ دانشگاه تهران است که از او آثار چندی دربارهٔ تاریخ ایران و اسلام منتشر شده‌است. او متولد ۲۲ اسفند سال ۱۳۴۹ خورشیدی در مرند است