شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۱:۳۲
شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۱:۳۲
محمدعلی موحد
نویسنده و پژوهشگر
محمدعلی موحد (زادهٔ ۲ خرداد ۱۳۰۲ در تبریز) شاعر و اديب عرفان‌پژوه، تاریخ‌نگار و حقوق‌دان، و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.