دوشنبه 30 فروردین ماه
۰۰:۵۶
دوشنبه 30 فروردین ماه
۰۰:۵۶
محمد فاضلی
جامعه شناس
محمد فاضلی (متولد ۱۳۵۳ در اراک) جامعه‌شناس ایرانی واستادیار دانشگاه شهیدبهشتی است.