شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۲:۴۷
شنبه 18 اردیبهشت ماه
۱۲:۴۷
محمد فاضلی
جامعه شناس
محمد فاضلی (متولد ۱۳۵۳ در اراک) جامعه‌شناس ایرانی واستادیار دانشگاه شهیدبهشتی است.